top of page

       New Members                               Aelodau Newydd

The choir is always pleased to welcome new members.  A male voice choir is split into four sections, Tenor 1, Tenor 2, Bass 1 and Bass 2 i.e from high to low voice. Don't worry if you don't know which section your voice fits into - we can sort that out for you. New members need not feel awkward at the task of learning new pieces, as existing members will most likely be learning or re-learning them too. You do not need to be able to read music ( though it helps if you can ) as there is superb support from our music team and from the more experienced choir members.

 

Rehearsals are every Wednesday evening 8.00 to 10.00 in Neuadd Edeyrnion, Corwen. We make every effort to maintain a high musical standard and create a friendly atmosphere to ensure an enjoyable time for all our members.

 

Rehearsals are bi-lingual and would offer a wonderful opportunity for those who are Welsh Learners ( or perhaps wish to start learning ) to exercise their language skills and enjoy the comradeship that exists in this choir.

Come along on a Wednesday evening and have a "listen" and make yourself known to us, you will be most welcome.

Mae'r côr bob amser yn falch o groesawu aelodau newydd. Mae côr  ​​wedi ei rannu'n bedair rhan, Tenor 1, Tenor 2, Bass 1 a Bass 2. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod pa lais - gallwn ddatrys hynny ar eich rhan. Nid oes angen i aelodau newydd deimlo'n lletchwith yn y dasg o ddysgu darnau newydd, gan y bydd yr aelodau presennol yn fwy na thebyg yn cael eu dysgu neu eu hail-ddysgu hefyd. Nid oes angen i chi fod yn medru darllen cerddoriaeth (er ei fod yn help os medrwch) gan fod digon o gefnogaeth i'w gael gan ein tîm cerddorol a chan yr aelodau mwyaf profiadol.

Mae'r ymarferion yn cymeryd lle bob nos Fercher 8.00-10.00  yn Neuadd Edeyrnion,Corwen.'Rydym yn gwneud pob ymdrech i gynnal safon gerddorol uchel a chreu awyrgylch gyfeillgar i sicrhau amser pleserus i bob un o'n haelodau.

Mae'r ymarferion yn ddwyieithog ac yn cynnig cyfle gwych ar gyfer y rhai sydd yn ddysgwyr Cymraeg (neu efallai yn dymuno dechrau dysgu) i ymarfer eu sgiliau iaith a mwynhau'r cyfeillgarwch sy'n bodoli yn y côr hwn.

Dewch draw ar nos Fercher i "wrando" a gwnewch  eich hun yn hysbys i ni, bydd croeso cynnes i chi.

CorLogo1
bottom of page