top of page

President  / Llywydd                                  

 

Vice-Presidents  / Is-Lywyddion

                                                                             

 

 

Musical Director / Cyfarwyddwr Cerdd              

                                                                                                                 

Chairman / Cadeirydd

                                                                                                                  

Vice-Chairman / Is-Gadeirydd

 

Secretary / Ysgrifennydd

 

 

Treasurer / Trysorydd

 

The Web / Y Wê

CorLogo1

Choir officials / Swyddogion y côr

Lord Newborough

 

Mr. Henry Robertson

Mr. & Mrs. Michael Horne

Mrs. Ruth Lee                                                                          

Ann Atkinson    

                                                                             

Gareth Jones  

 

Roger Jones - 01490 412154

 

Keith Jones - 07796 226 802

keithjones802@gmail.com

   

Malcolm Wynne                                                                                                                       

 

Roger Hayward a Eilir Hughes

bottom of page